ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τα παιδιά παρακολουθούν στον διαδραστικό το κουκλοθέατρο της Φρόσως Χατόγλου: <Το κανόνι της Ειρήνης> και ακούν το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα: <Αν>. Στη συνέχεια ζωγραφίζουν το κανόνι της Ειρήνης.