Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Τα παιδιά διαβάζουν την ιστορία του φθινοπωρινού φύλλου που είναι δημιούργημα παιδιών του νηπιαγωγείου μας παλιότερων ετών με την χρήση αυτοσχέδιων κατασκευών Ζωγραφίζουν στο χαρτί : < Τι θα λέγατε στο φθινοπωρινό φύλλο για να μην είναι στεναχωρεμένο> ( ενδεικτικές …