ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

Τα παιδιά σε σειρά πηδούν από στεφάνι σε στεφάνι αντιστοιχίζοντας πηδηματάκι και συλλαβή του ονόματος τους. Οταν πουν όλες τις συλλαβές του ονόματος τους στο στεφάνι που είναι μέσα τοποθετούν την καρτελίτσα με το όνομα τους. Με την ολοκλήρωση του …

ΕΠΟΧΕΣ

Τα παιδιά σε ομάδες παρατηρούν την εικόνα που εικονίζει μια εποχή που επέλεξαν και στη συνέχεια την περιγράφουν στην ολομέλεια . Την ονομάζουν Μαθαίνουν την κυκλική ακολουθία των εποχών. Ένα παιδί αφαιρεί μια εικόνα και τα υπόλοιπα καλούνται να βρουν …