ΠΑΙΧΝΙΔΙ:< ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ, ΤΡΕΞΕ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ>

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Δυο παιδιά ένα από κάθε ομάδα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε μια ερώτηση, να τρέξουν να χτυπήσουν το ραβδάκι στο πάτωμα για να κερδίσουν ένα πόντο. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει μπίλιες.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Τα παιδιά στο τέλος του προγράμματος συζητούν πάλι και μοιράζονται το τι έχουν μάθει από το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και δημιουργούν έναν νέο εννοιολογικό χάρτη. Κάνουν σύγκριση των δυο χαρτών αρχικού και νέου.

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: < ΜΠΙΣΚΙ, ΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΜΠΙΣΚΟΤΕΝΙΟ ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΙ>

Τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους παραμύθι που έχει σχέση με την υγιεινή διατροφή με τίτλο: < Μπίσκι, το σοκολατομπισκοτένιο μυρμηγκάκι>. Zωγραφίζουν ότι τους αρέσει από το παραμύθι Η νηπιαγωγός δίνει στο παραμύθι ψηφιακή μορφή με το ψηφιακό εργαλείο issuu