ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν και να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους φαγητό. Πίνακες αναφοράς: Ομάδες τροφίμων. Τα παιδιά αντοστοιχίζουν το φαγητό τους με τις ομάδες τροφίμων. Παρατηρούν ότι οι περισσότερες επιλογές τους βρίσκονται στην ομάδα των δημητριακών και στην ομάδα …