28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μια σημαία ελληνική, μια φωτογραφία με Έλληνες στρατιώτες και ένας χάρτης αποτελούν την αφόρμηση για να προβληματιστούν τα παιδιά για το τι είναι αυτό που τα ενώνει. Τα παιδιά λένε τις ιδέες τους, συζητούν μεταξύ τους και μέσα από την …

ΥΓΕΙΙΝΑ- ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τα παιδιά ξεχωρίζουν τα φρούτα από τα λαχανικά δυο ομάδες τροφίμων πολύ πλούσιες σε θρεπτικ΄ά συστατικά Παίρνουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από έντυπο υλικό. Στη συνέχεια προχωρούν στη κατηγοροποίηση των φρούτων και λαχανικών πρώτα με χειροπιαστό υλικό και μετά …