ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ….

Τα παιδιά στις ελεύθερες ζωγραφίζουν ένα δάσος. Έχουν ήδη συζητήσει για το τι είναι δάσος, για τη ζωή ενός δέντρου( πως γεννιέται, πως μεγαλώνει, τι χρειάζεται από τι κινδυνεύει, για τη βιόσφαιρα του δέντρου( πλάσματα που φιλοξενούνται σε αυτό), πόσο …