Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Τα παιδιά πηγαίνουν στο Μονοδέντρι με τα ποδήλατα τους. Η νηπιαγωγός τους διαβάζει ένα βιβλίο : < ο φίλος μου ο ποδηλατάκιας> και συζητούν για τη οδική ασφάλεια. Τα επισκέπτεται ένας τροχονόμος και τους δίνει πολύτιμες συμβουλές για την ασφάλεια …