Τα παιδιά επιλέγουν μια εικόνα. Οι εικόνες ανά δυο είναι ομοιες. Με μουσική χορεύουν στο χώρο και με το σταμάτημα της μουσικής αναζητούν το παιδί που έχει την ίδια εικόνα με αυτό και γίνονται ζευγαράκι. Αλλάζουν καρτέλες και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται αρκετές φορές.

Ζωγραφίζουν ανάλογα με τις όμοιες καρτέλες τον/την φίλο/η τους και ο φίλος/η τους εκείνα