1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ας γνωριστούμε

2η δραστηριότητα
Η νηπιαγωγός συναποφασίζει με τα παιδιά τα θέματα (ποιος είμαι –πώς
είμαι-η οικογένεια –το σχολείο – οι συμμαθητές/τριες μου πώς βλέπω
εγώ τους άλλους)με τα οποία θα ασχοληθούν στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα.