ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: < ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ>

Τα παιδιά παίζουν δτον διαδραστικό ένα ψηφιακό παιχνίδι που έχουν δημιουργήσει τα ίδια με την νηπιαγωγό τους με το ψηφιακό εργαλείο genia.ly

Το παιχνίδι έχει αξιολογικό χαρακτήρα