ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΠΑΝΤΟΥ; ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: < Υπάρχει νερό παντού;> με την παρουσίαση ενός pdf που αξιοποιεί την ρουτίνα σκέψης < Δημιουργικές συγκρίσεις>. Εκφράζουν τις σκ΄έψεις τους και τις εμπειρίες τους.

Στη συνέχεια παρακολουθούν ένα βίντεο σχετικα με τρόπους εξοικονόμησης του νερού.

Κάνουν και τις δικές τους προτάσεις για την εξοικονόμηση του νερού και μετά ζωγραφίζουν τις προτάσεις τους στο χαρτί.

Αποφασίζουν αυτά που είπαν και ζωγράφισαν να τα μοιραστούν με τους γονείς τους. Μ ε την βοήθεια της νηπιαγωγού που έχει και το ρόλο γραφές ετοιμάζουν ένα κατάλογο με πράξεις που μπορούν να κάνουν με τους γονείς τους ώστε να προσέχουν το νερό