Τurtle Guards

Tα παιδιά δημιουργούν ένα κομμάτι του συνεργατικού φυλλαδίου ενημέρωσης για την προστασία της χελώνας που θα μοιραστεί στην κοινότητα