Τρόποι εξοικονόμησης νερού στη καθημερινή μας ζωή

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: < πως μπορούμε να συγκεντ΄ρώσουμε το νερό της βροχής για να το χρησιμοποιήσουμε στη τάξη;>

Ιδέες των παιδιών: < Με ένα μπουκάλι, με ένα μπετόνι, με μια γαβάθα>.

Ερώτηση: < Ποιο νομίζετε ότι θα μαζέψει το πιο πολύ νερό και γιατί;>

< Το μπουκάλι γιατί είναι πιο βαθύ. Είναι πιο ψηλό. Είναι πιο μεγάλο. >

<Το μπετόνι γιατί είναι μπετόνι και είναι μεγάλο. Είναι φτιαγμένο ώστε να χωράει περισσότερο>

< Η γαβάθα γιατί είναι πολύ χοντρή, είναι πιο μεγάλη. Έχει πιο μεγάλη τρύπα και χωρά πιο πολύ νερό>

Τα τοποθετούν στην αυλή στο ίδιο σημείο στη βροχή και περιμένουν.

Το μεσημέρι παρατηρούν το αποτέλεσμα του πειράματος τους.

<Η γαβάθα κυρία έχει μαζέψει το πιο πολύ νερό>

< Γιατί συμβαίνει αυτό>

< Γιατί δεν έχει καπάκι. >

< Μα και τα άλλα δεν έχουν καπάκι>.

< Τα άλλα έχουν μικρή τρύπα και οι σταγόνες δυσκολεύονται να μπουν μέσα. Η γαβάθα έχει μια μεγάλη, τεράστια, φαρδιά τρύπα. Τα άλλα έχουν στενή τρύπα>

Καταγράφουν τα συμπεράσματα τους στο χαρτί.

< Κυρία αν κόψουμε το μπουκάλι και το μπετόνι στο πάνω μέρος θα γεμίσουν με περισσότερο νερό. Να το δοκιμάσουμε;>

Βγάζουν τα αντικείμενα έξω πάλι στην αυλή στη βροχή στο ίδιο σημείο. Το μεσημέρι παρατηρούν πάλι τα δοχεία και βλέπουν ότι έχουν γεμίσει με περισσότερο νερό απότι παραπάνω.

< Ποιο όμως έχει πιο πολύ νερό;>

< Η γαβάθα>

< Πόσο πιο πολύ νερό έχει η γαβάθα; Πως θα το βρούμε;>

< Κυρία να μετρήσουμε το νερό >

< Πως;>

< Με ποτήρια που έχουμε για τις δουλίτσες μας>

Τα παιδιά διαπιστώνουν με αυτό το τρόπο ότι η γαβ΄’αθα έχει συγκεντρώσει περισσότερο νερό.

<Κυρία το βρήκαμε!!! Όσο πιο φαρδύ είναι, χωράει περισσότερο νερό!!!>

< Με το νερό που μαζέψαμε μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας. Τι ωραία ιδέα!!!>