ΤΡΑΓΟΥΔΙ :< ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ>

Τα παιδιά τραγουδούν το τραγούδι δημιουργία τους με τίτλο: < Υγιεινές συνήθειες. Στιχουργός είναι παιδιά του νηπιαγωγείου μας. Συνθέτης: Παναγιώτης Παπανδρέου. Τραγούδι: < Βιργινία Ρήγου>.

Ζωγραφίζουν ότι τους αρέσει από το τραγούδι