Το 5ο Εργαστήριο < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Το σχολείο μου–Η τάξη μου

2η δραστηριότητα

  • Επιλέγουν ένα χρώμα που κατά τη γνώμη τους αντιπροσωπεύει το σχολείο τους.
    Αιτιολογούν την επιλογή τους
  • Επιλέγουν ένα σύμβολο που κατά τη γνώμη τους αντιπροσωπεύει το σχολείο
    τους. Αιτιολογούν την επιλογή τους.
  • Επιλέγουν μια εικόνα που κατά τη γνώμη τους αντιπροσωπεύει το σχολείο
    τους. Αιτιολογούν την επιλογή τους

Στην 3η δραστηριότητα η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να
καθίσουν κυκλικά. Όλα από την ομάδα λένε: «Αυτό που μου αρέσει από την τάξη
μου είναι……..»Η νηπιαγωγός καταγράφει τις απαντήσεις σε χαρτί του μέτρου
το οποίο και φυλάσσεται για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Στη συνέχεια
όλοι/ες από την ομάδα λένε: «Κάτι που θα ήθελα να αλλάξω είναι…..». /Η
νηπιαγωγός καταγράφει τις απαντήσεις σε χαρτί του μέτρου το οποίο και
φυλάσσεται για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος