Το 4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων< Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Η οικογένεια μου

Τα παιδιά ζωγραφίζουν μια οικογενειακή στιγμή χαράς(φανταστική ή πραγματική).Στη συνέχεια συζητούν για τη ζωγραφιά που έχουν στα χέρια τους