ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Tα παιδιά ακούν το παραμύθι: < η κυρά Δημοκρατία>της Κωνσταντίνας Αρμενάκη και κατανοούν με απλό τρόπο τις έννοιες Δημοκρατία και Δικτατορία.

Παρακολουθούν μια παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα και μαθαίνουν τα σημαντικότερα γεγονότα της 17 Νοέμβρη 1973. 

Ζωγραφίζουν το περιστέρι της ΕΙΡΗΝΗΣ

Ακούν το τραγούδι: < Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο τοίχο>

Ζωγραφίζουν το τραγούδι

Τα παιδιά παρακολουθούν στο νηπιαγωγείο το κουκλοθέατρο: < η Ντενεκεδούπολη>

Τα παιδιά φτιάχνουν τις δικές τους κούκλες και τις παίρνουν στο σπίτι τους,

Mπορείτε να παρακολουθήστε στο παρακάτω σύνδεσμο το κουκλοθέατρο <Ντενεκεδούπολη>