Το παράπονο των ψαριών

Τα παιδιά δημιουργούν ένα ολογόλεπτο βίντεο που σχετίζεται με την μόλυνση της θάλασσας

https://www.dropbox.com/s/mp5c5e578wdz93j/%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%89%CE%BD.mp4?dl=0