ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

Τα παιδιά αναζητούν τη καρτέλα με το όνομα τους και την τοποθετούν δίπλα στη φωτογραφία τους.

Γράφουν το όνομα τους και το στολίζουν με το δικό τους προσωπικό τρόπο.

Βρίσκουν το αρχικό γραμματάκι του ονόματος τους, το φωνάζουν και στη συνέχεια όλα τα παιδιά βρίσκουν και άλλες λεξούλες που ξεκινούν από το συγκεκριμένο γραμματάκι.

Ζωγραφίζουν το γραμματάκι τους, κόβουν ένα μπαλονάκι και το κολλούν πάνω σε αυτό .

Μαθαίνουν ότι το όνομα τους αποτελείται από φωνούλες- γραμματάκια. Επιλέγουν υα γραμματάκια τους καπάκια και σχηματίζουν το όνομα τους κάτω από τη φωτογραφία τους. Στη συνέχεια αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων και η νηπιαγωγός διαβάζει την <αστεία > λέξη που έχει σχηματιστεί. Μαθαίνουν έτσι ότι τα γραμματάκια σε μια λέξη έχουν συγκεκριμένη θέση σε αυτή

Κάποιες ενδεικτικές δουλίτσες σχετικές με το όνομα τους

Παιχνίδι: Αναζητούν το στεφάνι με το αρχικό γραμματάκι του ονόματος τους. Μετρούν πόσα παιδιά είναι σε κάθε στεφάνι και επομένως σε πόσα παιδιά το όνομα τους ξεκινά από το ίδιο γράμμα.

Η ΣΚΆΛΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΆΤΩΝ

Μετρούν πόσα γραμματάκια έχει το όνομα τους και τοποθετούν την καρτέλα με το όνομα τους κάτω από τον αντίστοιχο αριθμό (1-10) που είναι τοποθετημένοι σε σειρά ο ένας κάτω από το άλλον

Τέλος βλέπουν ποιος αριθμός έχει τα περισσότερα ονόματα και με αυτό το κριτήριο τα παιδιά τοποθετούν τους αριθμούς κατά φθίνουσα σειρά.

Και άλλες δραστηριότητες με το όνομα μας

Δημιουργούν τα παιδιά τον ήλιο των ονομάτων