Το γράμμα της χελώνας

*Το θέμα του έργου ξεκινά με το γράμμα των Χελωνών που καλούν σε βοήθεια. Το γράμμα και το αυγό της χελώνας έρχονται σε ένα κουτί. Η μητέρα χελώνα λέει για τις απειλές που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματά τους και ότι κινδυνεύουν με εξαφάνιση και ζητά βοήθεια. Το γράμμα διαβάζεται στα παιδιά. Εμφανίζεται το αυγό. Και τα παιδιά ρωτούνται ποιο είναι αυτό το ζώο που κινδυνεύει με εξαφάνιση. *Στη συνέχεια διοργανώνονται καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τη χελώνα με τα παιδιά να χρησιμοποιούν άχρηστα υλικά. Ρωτάμε τα παιδιά: «Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν λέτε χελώνα;» και "Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που περιμένουν τις χελώνες;" Κάνοντας ερωτήσεις, οι απαντήσεις προστίθενται σε ένα ιστόγραμμα.

Χελώνες με άχρηστα υλικά

Βίντεο προαξιολόγησης του προγράμματος από τα παιδιά.