ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Τα παιδιά σκέφτονται λέξεις που ξεκινούν από τα γράμματα της άλφα βήτα και σχετίζονται με το δάσος. Μετά βρίσκουν στο διαδίκτυο σχετικές εικόνες, τις εκτυπώνουν τις κολλούν στο αντίστοιχο γράμμα. Η νηπιαγωγός γράφει τις αντίσοιχες λέξεις και τα παιδιά τις επιλέγουν με κριτήριο το αρχικό τους γράμμα. Έτσι δημιουργούν το αλφαβητάρι του δάσους.