ΤΗΣ ΖΩΡΖ ΣΑΡΡΗ

Τα παιδιά ακούν την ιστορία από το βιβλίο αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αφού την αναδιηγηθούν, βάζουν τις εικόνες της ιστορίας σε σωστή εξελικτική σειρά γράφοντας και τους αντίστοιχους αριθμούς.

Στη συνέχεια φτιάχνουν έναν αρλεκίνο ( κάποιες εργασίες)