2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ο ΕΥΑΤΟΣ ΜΟΥ

1η Δραστηριότητα: Τα παιδιά παρουσιάζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι στην ομαδούλα

Παιχνίδι; Τα παιχνίδια μπαίνουν στην σειρά και τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν σε ποιο παιδί ανήκοουν.