ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ-Οι μικροί επιστήμονες ερευνούν για τα έντομα

Αρχική αξιολόγηση:

Τα παιδιά συμπληρώνουν μετά από συζήτηση τις δύο πρώτες στήλες: Τι ξέρουν και τι θέλουν να μάθουν σε σχέση με τα έντομα. Η νηπιαγωγός ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα δουλέψουν όπως οι επιστήμονες για να ανακαλύψουν πως είναι αυτά τα πολύ μικρά ζώα που λέγονται έντομα. Θα γίνουμε ερευνητές!

Παρατηρώντας έντομα

Η νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε ζευγάρια και η κάθε ομάδα παρατηρεί ένα έντομο από κοντά. Πρέπει να παρατηρήσει πολύ καλά το σώμα τους (πόδια, κεραίες, κεφάλι, μέρη του σώματος τους, φτερά [Δεν τους το λέμε]). Ζητάμε να αποτυπώσουν αυτό που βλέπουν

Η αποτύπωση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους και κάθε ζευγάρι επιλέγει ένα τρόπο:

  1. Ζωγραφική.
  2. Πίνακα αναφοράς
  3. Λεκτικά με αφήγηση και καταγραφή από την νηπιαγωγό.

Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των εντόμων.

Παρουσίαση κάθε εντόμου από κάθε ζευγάρι και ανακοινώνουν τι παρατήρησαν. Η νηπιαγωγός έχει ένα πίνακα αναφοράς που γράφει για κάθε έντομο

Τι έχουν κοινό τα έντομα; Τι έχουν διαφορετικό;

Ζητάμε να δουν πολύ προσεκτικά στο διαδραστικό τα μέρη του σώματος. Αν δεν έχουν εντοπίσει τη διαφορά τους δείχνουμε τη διαφορά μεταξύ θώρακα και την κοιλιά.

Βλέπουν ότι τα μάτια τους είναι πολύ μεγάλα.

Καταλήγουμε ότι έντομα είναι αυτά που έχουν κεφάλι, θώρακα κοιλιά, έχουν 6 πόδια και κεραίες. Κάποια έχουν φτερά

Επισημαίνουμε το εξειδικευμένο λεξιλόγιο που πρέπει να θυμόμαστε τώρα που είμαστε επιστήμονες ( κεραίες, θώρακας, κεφάλι, κοιλιά, έντομα)

Γνωρίζουμε τη μέλισσα

Χρησιμοποιούμε δύο βίντεο για την μέλισσα. Στόχος να κατανοήσουν τι είναι η επικονίαση αλλά και να δουν τη διαδικασία παραγωγής μελιού. Παράλληλα να προβληματιστούν για το κύκλο ζωής της μέλισσας

Στο τέλος κάνουμε το σχόλιο. Πω πω πολύ χρήσιμο έντομο η μέλισσα. Δεν το είχα σκεφτεί ότι ένα τόσο μικρό ζωάκι κάνει τόσο σημαντικά πράγματα! Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί αν χάσουμε τις μέλισσες. Από τι νομίζετε ότι κινδυνεύει να χαθεί?

Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις (να την φάνε άλλα ζώα, να μην βρίσκει λουλούδια, να της ρίξουν εντομοκτόνο, να φάει κάτι που να της κάνει κακό όπως δηλητήριο) και καταλήγουν σε συμπεράσματα Καταλήγουμε στην ανάγκη προστασίας της φύσης για να μπορεί η μέλισσα να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Χρήσιμα ή βλαβερά;

Εργασία σε ομάδες: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα δει μια σελίδα βιβλίου ή ένα μικρό βίντεο και θα πρέπει να αποφασίσει αν είναι το έντομα αυτά χρήσιμο ή βλαβερό και γιατί;

Ομάδα Μυρμηγκιών:

Ομάδα Αράχνης: Εικόνα με κείμενο

Ομάδα Κουνουπιού: Εικόνα με κείμενο

Ομάδα  Μύγα

Ομάδα Πασχαλίτσα: Εικόνα από βιβλίο

Παρουσίαση στην ολομέλεια των συμπερασμάτων.

Η νηπιαγωγός καταγράφει τα συμπεράσματα των ομάδων σε χαρτόνι.

Ο κύκλος ζωής των εντόμων

Δημιουργία ομάδων για παρακολούθηση βίντεο και συζήτηση σε μικρή ομάδα

ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ: Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας

Πως ήταν ο κύκλος ζωής της πεταλούδας? Αυγό, κουκούλι, χρυσαλίδα, πεταλούδα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ: Ο κύκλος ζωής της πασχαλίτσας

Πως ήταν ο κύκλος ζωής της πασχαλίτσας? αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και η πασχαλίτσα.

ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙ: O κύκλος ζωής του κουνουπιού

Πώς ήταν ο κύκλος ζωής του κουνουπιού? αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και το κουνούπι.

Βάζουν σε σωστή εξελικτική σειρά τα στάδια εξέλιξης των εντόμων και τις αντίστοιχες λέξεις

Ανάγνωση ιστορίας

Διαβάζουμε το βιβλίο: «Η πολύ πεινασμένη κάμπια».

Κύβος: Ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας με βάση την ταξινομία του Bloom.

Κύβος με τρία χρώματα. Τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και ανάλογα με το χρώμα σηκώνουν την αντίστοιχη καρτέλα. Μπλέ (ερωτήσεις γνώσης) Κόκκινο (ερωτήσεις κατανόησης) Πράσινο Ερωτήσεις Εφαρμογής (εφαρμογής). Αν τους πέσει το ίδιο χρώμα με την προηγούμενη φορά δεν μπορούν να παίξουν. Κάθε φορά που απαντούν σε μια ερώτηση τους δίνουμε ένα καρτελάκι με το αντίστοιχο χρώμα (πχ. λογικά μπλοκ) Θα περιμένουν μέχρι να τους πέσει άλλο χρώμα. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα απαντήσουν σε 3 ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Για να απαντήσουν στις ερωτήσεις γνώσης και κατανόησης μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εικόνες του βιβλίου Κάθε ερώτηση που απαντούν μπαίνει στο τέλος της στοίβας.

Τρίλιζα με πολλαπλές νοημοσύνες

Τα παιδιά σε 3 ομάδες επιλέγουν μια δραστηριότητα από κάθε γραμμή ως καταληκτικές δραστηριότητες (δείχνουμε τι μάθαμε).

Ψηφιακά παιχνίδια

Δημιούργησε καρτέλες με λέξεις για τα μέρη του σώματος των εντόμων.

Φτιάξε ένα έντομο με πλαστελίνη ή άλλα υλικά της τάξης που να περιλαμβάνει όλα τα μέρη του σώματος

Φτιάξτε ένα μικρό βιβλιαράκι με χρήσιμα έντομα σε συνεργασία με άλλα παιδιά

Φτιάξε μια ιστορία που να περιγράφει την ζωή ενός εντόμου από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του

Φτιάξτε ένα μικρό τραγούδι για το κύκλο ζωής ενός εντόμου

Φτιάξε ένα μικρό βίντεο με οδηγίες για το πως μπορούμε να προστατευτούμε από τα βλαβερά έντομα.  Δραματοποίησε το και κάνε το βίντεο