ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022

Φωτογραφίες από τις ελε΄ύθερες δραστηριότητες των παιδιών τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς. Γνωρίζουν την τάξη τους και τους φίλους τους.

Η πρώτη επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα με παιχνίδια και τραγούδια.

Μαθαίνουν για τον κορονοιό και τα μέτρα προφύλαξης για να μην έρθει ο κορονοιός στο σχολείο τους όπως λένε.

Δημιουργούν το κορονοιό οπτικοποιώντας με αυτό το τρόπο το μικρόβιο

Παίρνουν στο σπίτι και τις παρακάτω οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης τους από το κορονοιο.

Ζωγραφίζουν τον ευατό τους

Ζωγραφίζουν το σχολείο τους, το σχολείο της χαράς, της φιλίας και των εκπλήξεων!!!!!!!!

Και οι πρώτες αυθόρμητες κατασκευές των παιδιών με το οικοδομικό υλικό!!!!!