ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Wordwall

Τα παιδιά δημιουργούν από κοινού το ψηφιακό παιχνίδι < σωστό- λάθος> με φωτογραφίες που τραβούν τα παιδιά με τους γονείς τους . Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά βλέπουν την φωτογραφία και επιλέγουν αν η εικόνα που περνά από μπροστά τους είναι σωστή ή όχι

Το παιχνίδι. Καλή διασκέδαση