ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα παιδιά παίζουν με τα συναισθήματα: χαρά, λύπη, φόβο, θυμό.

Δείχνουν με παντομίμα τα συναισθήματα

Παιχνίδι: Επιλέγουν μια καρτέλα με ένα συναίσθημα.Κρύβουν την καρτέλα και δείχνουν το συναίσθημα με το σώμα τους. Τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουν το συναίσθημα.

Ονομάζουν το συναίσθημα και τοποθετούν την αντίστοιχη καρτέλα στο προσωπάκι.

Παιχνίδι: Σε τέσσερα σημεία της τάξης τοποθετούμε τις καρτέλες με τα 4 συναισθήματα. Τα παιδιά είναι οδηγοί και προχωρούν στη τάξη με μουσική. Με το σταμάτημα της μουσικής πρέπει να πάνε στη χώρα του συναισθήματος που τους λέει η νηπιαγωγός.

Τα παιδιά λένε τι τους φοβίζει και το ζωγραφίζουν Συη συνέχεια το βάζουν σε ένα κουτί και το κλείνουν πολύ καλά για να μην μπορούν να βγουν έξω και τα τρομάζει.

Το λουλούδι των συναισθημάτων

Το βραχιολάκι της χαράς!!!!