ΣΤΟΛΙΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

Τα παιδιά παίζουν το παρακάτω παιχνίδι: Ρίχνουν το ζάρι και κάθε φορά ζωγραφίζουν την μπάλα με τον αντίστοιχο αριθμό. Το παιχνίδι έχει και βαθμό δυσκολίας. Ρίχνουν και δυο ζάρια και κάνουν πρόσθεση για να βάψουν μπάλες με μεγαλύτερο αριθμό από το 6. Στόχος είναι να βάψουν όλες τις μπάλες του δέντρου.