ΣΤΕΜ και δημιουργικότητα

Τα παιδιά προβληματίζονται πως είναι δυνατόν να τους επισκεφτεί η Ελισάβετ στη τάξη τους . Το νηπιαγωγείο τους έχει σκαλάκια και δεν μπορεί να το ανέβει η Ελισάβετ.

Taα παιδιά αναζητούν στο διαδίκτυο τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Καταλήγουν στο συμπ΄ερασμα ότι απαραίτητη είναι η δημιουργία μιας ράμπας.

Χωρίζονται σε δυο ομάδες , συνεργάζονται και κατασκευάζουν ένα σχολείο με ράμπες για να μπει η Ελισάβετ στη τάξη τους.

Κατασκευάζουν ράμπες με την βοήθεια των γονιών τους με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι τους