ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τα παιδιά λύνουν ένα ψηφιακό σταυρόλεξο με θέμα την κλιματική αλλαγή.

Αν πατήσετε πάνω στο παρακάτω σύνδεσμο μπορούν τα παιδιά να το λύσουν και από το σπίτι τους

https://crosswordlabs.com/view/2020-01-22-255