ΣΚΕΨΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν πόσα δώρα θα βάλουν στους σάκους του Αι Βασίλη ώστε να έχουν όλοι τον ίδιο αριθμό δώρων και να μην περισσέψει κανένα δώρο