Πόσο χρήσιμα είναι τα άχρηστα; Αξιολόγηση

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1. Συζήτηση στην ολομέλεια και δημιουργία του τελικού
    εννοιολογικού χάρτη με ιδεοθύελλα.

2. Συμπλήρωση της Κλείδας Αξιολόγησης κάθε παιδιού και του ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης για την ολοκλήρωση αξιολόγησης του προγράμματος.