Πως είμαστε όταν δεν τρώμε σωστά

Τα παιδιά προβληματίζονται σχετικά με το τι γίνεται όταν δεν τρώνε σωτά, υγιεινά. Ακολουθεί συζήτηση όπου εκφάζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους τις οποίες η νηπιαγωγός τις καταγράφει. Στη συνέχεια αναζητούν εικόνες στο διαδίκτυο για να τις οπτικοποιήσoυν και με αυτές δημιουργούν ένα word που βλέπουν στο διαδραστικό κάνοντας ανατροφοσότηση των όσων έχουν πει.

Το word είνα το παρακάτω:

Στη συνέχεια αποτυπώνουν στο χαρτί τις γνώσεις τους