2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

Ο ευατός μου

2η δραστηριότητα: Πως ήμουν……πως είμαι τώρα!

Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο φωτογραφίες που δείχνουν πως ‘μεγάλωσαν στο πέρασμα του χρόνου και τις παρουσιάζουν στην ομάδα

Δημιουργούν με αυτές ένα μικρό βιβλιαράκι

3η δραστηριότητα

Κάθονται στο κύκλο και περιγράφουν τις αλλαγές τους στο χρόνο. Απαντούν σε ερωτήσεις < πως είσασταν τότε, τι μπορείτε να κάνετε τώρα που δεν μπορούσατε τότε κτλ >