ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ

Μπορείτε να μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε πάλι το παραμύθι:< Ο Τζότζο ο μικρός σκαντζόχοιρος και η Πρωταπριλιά>

https://docs.google.com/presentation/d/1qqSPOsODiGle-2JhNQju26EtqFGu2lkGN80DenMnW7E/mobilepresent?slide=id.gccff2422de_0_9