ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Tα παιδιά βλέπουν στο διαδραστικό πίνακα ζευγάρια εικόνων, που έχουν
δημιουργηθεί με τη χρήση του αντικειμένου «Αντιπαραβολή Εικόνων» (e-me content, Image Juxtaposition). Οι εικόνες που παρουσιάζονται, αφορούν αντίθετες εκδοχές επιμέρους ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής και σχετίζονται με τις εννοιολογικές κατηγορίες που έχουν οικοδομηθεί έως τώρα.

Τα παιδιά παρατηρώντας τις δυο αντίθετες εικόνες λένε προτάσεις για το τι μπορεί να κάνουν για να σταματήσει η γη να έχει πονοκέφαλο.

Στη συνέχεια καταγράφουν από κοινού τις προτάσεις τους για τη σωτηρία της γης και αποφασίζουν να τις εφαρμόσουν .

(ενδεικτικές φωτογραφίες)

Επίσης παρακολουθούν το βίντεο: <Η προστασία του περιβάλλοντος!> ( εκπαιδευτήρια Πασχάλη) που με κατάλληλες ερωτήσεις από τη νηπιαγωγό εμπεδώνουν καλύτερα τη νέα γνώση

Δημιουργούν το δικό τους βίντεο με τις προτάσεις τους για τη προστασία του περιβάλλοντος