ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ

Στο 11ο Νηπιαγωγείο Χίου εργάζονται 2 νηπιαγωγοί. Η νηπιαγωγός Ποριώτη Πόπη απόφοιτη του παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου της Ρόδου, η οποία είναι και προιστάμενη στο νηπιαγωγείο Η νηπιαγωγός Καλούπη Γεωργία, απόφοιτη του παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης