ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ>

Συμμετέχουμε με την δράση μας <Καθαρίζουμε και υιοθετούμε μια παραλία> στο πρόγραμμα του τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Χίου< Γαλάζιες Σημαίες . για το 2024

Το ευχαριστήριο μήνυμα από το τμήμα του Δήμου Χίου: