<ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ WWF

Tα παιδιά υιοθετώντας την παραλία της Ιχθυόσκαλας πίσω από το κάστρο στα πλαίσια του προγράμματος < υιοθέτησε μια παραλία της WWF οργάνωσαν τον καθαρισμό της από τα σκουπίδια, την συγκέντρωση τους, την καταμέτρηση και την καταγραφή τους.