ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό.
•Η συνέχεια μέσα από δραστηριότητες που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού– νηπιαγωγείου και δημοτικού.
•Εξασφάλιση όρων ομαλής μετάβασης.
Γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού (χώροι,πρόγραμμα, ειδικότητες κ.τ.λ.)
•Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόναςτων μαθητών.
•Εξασφάλιση της συνέχειας στις εμπειρίες των παιδιών και ευκαιρίες για δημιουργία νέων.
•Συνειδητοποίηση της συνύπαρξης με μεγαλύτερα παιδιά.
•Διαπίστωση κοινών μεθόδων και λειτουργιών
.•Απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που επικρατούν και φορτίζουν τα νήπια με προκαταλήψεις για το Δημοτικό.
•Συνάντηση με γνωστά πρόσωπα στο χώρο του νέου τους σχολείου.
•Να καλυφθεί το κενό της ασυνέχειας που συχνά δημιουργεί το πέρασμα από μια γνωστή κατάσταση σε μια άγνωστη
ΠΗΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012

Στα πλαίσια τουπρογράμματος ” Ομαλή μετάσαση στο δημοτικό” οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στα 2 τμήματα της πρώτης τάξης του 1ου δημοτικού 

1 TM;HMA

Kάθονται μαζί με τα παιδιά του δημοτικού και γνωρίζονται.

Τα παιδιά της πρώτης τάξης δείχνουν τα βιβλία τους στα παιδιά μας και τους εξηγούν τι κάνουν.

Γράφουν μαζί στο πίνακα

Συνεργάζονται και δημιουργούν το αλφαβητάριο της Ανοιξης

Ανταλλαγή αναμνηστικών

2ο τμήμα

Γνωριμία των παιδιών

Κοινή δράση

Λύνουν αινίγματα και φτιάχνουν τα αντίστοιχα παζλ

Μιμούνται τις λύσεις των αινιγμάτων

Ανταλλαγή δώρων

Το 1 Δημοτικό ανήκει στα αειφόρα σχολεία . Δείχνουν με περηφάνεια το θερμοκήπιο και την λιμνούλα με τα ψαράκια που λειτουργούν χάρη στην κυκλική οικονομία. Επίσης τους δείχνουν και το κομποστοποιητή τους.

Ζωγραφίζουν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη τους στο δημοτικό