ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ/ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΝΕΡΟ

Τα παιδιά προβληματίζονται σχετικά με το που υπάρχει νερό γύρω τους και που το ξοδε΄ύουν .

Μοιράζονται τις ιδέες τους, και αναζητούν πληροφορίες σε βιβλία και σε ψηφιακό υλικό. Αποτυπώνουν τις γνώσεις τους στο χαρτί