ΠΟΥΛΙΑ-ΕΝΤΟΜΑ

Τα παιδιά προσπαθούν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα πουλιά και στα έντομα με την βοήθεια βιβλίων γνώσεων, πινάκων αναφοράς και ψηφιακού υλικού
 Λένε τις προτάσεις τους και η νηπιαγωγός τις γράφει με την μορφή διαγράμματος Venn όπου οι ομοιότητες παρουσιάζονται στη μέση των 2 κύκλων.

Παιχνίδι μαθηματικών και γλώσσας

Οι πασχαλίτσες ανάλογα με τον αριθμό με τις βούλες που έχουν στα φτερά τους πηγαίνουν και στο αντίστοιχο λουλούδι

Ανάλογα με το αρχικό του ονόματος των παιδιών οι πασχαλίτσες πηγαίνουν και στο αντίστοιχο λουλούδι

Ζωγραφικη: Πασχαλίτσες