ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

Τα παιδιά σε σειρά πηδούν από στεφάνι σε στεφάνι αντιστοιχίζοντας πηδηματάκι και συλλαβή του ονόματος τους. Οταν πουν όλες τις συλλαβές του ονόματος τους στο στεφάνι που είναι μέσα τοποθετούν την καρτελίτσα με το όνομα τους. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού τα παιδιά μετρούν πόσα ονόματα είναι στα στεφάνια και ποιο στεφάνι έχει τα περισσότερα ονόματα