ΠΟΛΕΜΟΣ-ΕΙΡΗΝΗ

Συζητάμε για τον πόλεμο και την ειρήνη.Ερωτήσεις που κάνουμε στα παιδιά είναι : 

  • Πως φαντάζεστε τον πόλεμο και πως την ειρήνη;
  • τι γίνεται όταν έχουμε πόλεμο;
  • πως είναι όταν έχουμε ειρήνη;
  • με τι χρώματα φαντάζεστε τον πόλεμο;
  • τι χρώματα έχει η ειρήνη;
  • πως αισθανόμαστε όταν έχουμε πόλεμο;
  • πως αισθανόμαστε όταν έχουμε ειρήνη;
  • ποιο είναι το φάρμακο για τον πόλεμο;

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 παιδιών. Επιλέγουν μια εικόνα , την παρατηρούν και στη συνέχεια την περιγράφουν στην ολομέλεια. Σκέφτονται και αιτιολογούν ποια τους φέρνει στο μυαλό τον πόλεμο και ποια την ειρήνη και τις ομαδοποιούν.

ΙΔΕΟΘΥΕΛΑ: Τα παιδιά μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με το <ΑΝ Η ΕΙΡΗΝΗ/ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΤΑΝ…….ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ> και η νηπιαγωγός τις καταγρ΄άφει

Ζωγραφίζουν τα χρώματα του πολέμου και τα χρώματα της ειρήνης

Κολλούν σε ένα φύλλο Α4 τις εικόνες που ταιριάζουν στο πόλεμο και στην ειρήνη

Τα παιδιά βλέπουν μια εικόνα με τους Έλληνες στρατιώτες που πολεμούν στα βουνά τους Ιταλούς και απαντούν στην ερώτηση: < Τι θα τους λέγατε αν τους είχατε μπροστά σας>. Η νηπιαγωγός γράφει τις απαντήσεις τους.