Ποιος θα συναντήσει τις χελωνίτσες αποφεύγοντας τα εμπόδια στη θάλασσα;

Τα παιδιά οδηγούν το μωρό χελωνάκι στη μαμά του αποφεύγοντας εμπόδια στη θάλασσα. Αρχικά συμφωνούν για την διαδρομή που θα ακολουθήσει, την σχεδιάζουν στο πάτωμα με κινητά βέλη και διαβάζοντας την διαδρομή οδηγούν το χελωνάκι στη μαμά του. Δουλεύουν σε μικρές ομάδες και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν την διαδρομή.

Η beebot έρχεται να συναντήσει τη χελώνα με το μωρο της αποφεύγοντας και αυτή τα εμπόδια και διαβάζοντας και αυτή την σχεδιασμένη διαδρομή.

Τα παιδιά ρυθμίζουν την beebot να κάνει και άλλες διαδρομές στο πλέγμα χωρίς την παρουσία βελών.