ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Τα παιδιά πρέπει να βάλουν τις εικόνες με κριτήρια το χρώμα και το σχήμα

Σκέφτονται με 3 διαφορετικούς τρόπους:

  • τα τοποθετούν σε οριζόντια σειρά
  • σε κάθετη σειρά
  • σε τυχαία σειρά

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο