ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΔΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.