ΠΕΙΡΑΜΑ: ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα παιδιά ρίχνουν στο νερό διάφορα υλικά και παρατηρούν αν δυαλύονται ή όχι ( επαλήθευση ή όχι των ιδεών τους και δημιουργία συμπερασμάτων)

Ζωγραφίζουν σε φύλλο εργασίας τα συμπεράσματα από το πείραμα

Φύλλο εργασίας: < Βάψε το τετ΄ράγωνο σε αυτά που δυαλύονται στο νερο>

Τα παιδιά δοκιμάζουν μέρος από το παραπάνω πείραμα στο σπίτι