ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το νερό δεν έχει χρώμα

<Γιατί η θάλασσα έχει μπλε χρώμα;>

Χρωματιστό νερό

Το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου που το βάζουμε. Η ποσότητα δεν αλλάζει.

Ρίχνουμε την ίδια ποσότητα( ένα ποτήρι νερό) σε τρία δοχεία διαφορετικού σχήματος και μεγέθους. Τα παιδιά απαντούν στην ερώτηση: < Ποιο δοχείο νομίζετε ότι έχει το περισσότερο νερό> . Δείχνουν αυτό που νομίζουν εξηγώντας την επιλογή τους. Στην συνέχεια ρίχνουμε το νερό των δοχείων σε ποτήρια ίδια με το αρχικό και παρατηρούν ότι το νερό και στα τρία ποτήρια είναι στην ίδια ποσότητα. Συμπέρασμα: Η ποσότητα του νερού δεν αλλάζει ανεξάρτητα από το μέγεθος και το σχήμα των δοχείων

Μορφές νερού: Στερεό – υγρό- αέριο

Ζωγραφικ΄΄η με χρωματιστά παγάκια

Ζωγραφίζουν τι τους έκανε εντύπωση από τα πειράματα( ενδεικτικ΄ές ζωγραφιές)